TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

 

Data

Charakter zebrania

27.09.2016

Rada rodziców

17.11.2016

Zebranie ogólne

26.01.2017

Rada rodziców + zebranie ogólne

27.04.2017

Rada rodziców + zebranie ogólne