Grupa, 29 sierpnia 2014 r.

 

SPGr.4113.02.2014

 

 

         Na podstawie Art. 22a, pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty z dnia    7 września 1991r.

(Dz. U z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia br. zatwierdzam następujący szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2014/2015:

 

Nazwa programu

Autorzy

Nr i data dopuszczenia

Od przedszkolaka do pierwszaka. Program wychowania przedszkolnego.

Iwona Broda

SPGr-4113-02/10

 

31.08.2010

Program edukacji wczesnoszkolnej. Ćwiczenia z pomysłem.

(klasa I)

Jolanta Brzóska

 Katarzyna Harmak

Kamila Izbińska

Anna Jasiocha,

Wiesław Went

SPGr.4113.01.2014

 

 

29.08.2014

Razem w szkole. Program edukacji wczesnoszkolnej.

 

(klasy II i III)

Jolanta Brzóska

 Katarzyna Harmak

Kamila Izbińska

Anna Jasiocha,

Wiesław Went

SPGr-4113-04/10

 

 

31.08.2010

Etyka. Chcemy być lepsi. Program nauczania etyki w klasach I-III szkoły podstawowej.

Marek Gorczyk

SPGr-4113-04/09

 

 

26.08.2009

Program lekcji etyki dla szkoły podstawowej (kl. 4-6).

Magdalena Środa

SPGr.4113.09.2012

 

30.08.2012

Program nauki religii dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkól ponadpodstawowych.

Konferencja Episkopatu Polski

AZ-1-01/10

 

16.05.2011

 

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą  Programową  dla I etapu edukacyjnego. Szkoła podstawowa, klasy 1-3.

Ilona Studzińska

Arkadiusz Mędela

Magdalena Kondro

Ewa Piotrowska

SPGr-4113-02/09

 

 

 

26.08.2009

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (klasy 4-6)

Ewa Piotrowska

Tomasz Sztyber

SPGr.4113.06.2012

 

30.08.2012

„Teraz polski!” Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Anna Klimowicz

Krystyna Brząkalik

SPGr.4113.01.2012

 

 

30.08.2012

„Wczoraj i dziś.” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Grzegorz Wojciechowski

SPGr.4113.10.2012

 

 

30.08.2012

„Matematyka z plusem.” Program nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Marta Jucewicz

Marcin Karpiński

Jacek Lech

SPGr.4113.03.2012

 

30.08.2012

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej. „Tajemnice przyrody.”

Jolanta Golonko

SPGr.4113.02.2012

 

30.08.2012

Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną dla szkoły podstawowej.

Mirosława Śmiglewska

SPGr.4113.11.2012

 

30.08.2012

Program nauczania plastyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Beata Mikulik

SPGr.4113.04.2012

 

30.08.2012

Muzyka. Program nauczania dla szkoły podstawowej –

klasy 4-6.

Małgorzata Rykowska

SPGr.4113.05.2012

 

30.08.2012

„Ciekawi świata.” Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej: klasy 4-6.

Jarosław Dulian

SPGr.4113.08.2012

 

 

30.08.2012

„Jak to działa.” Program zajęć technicznych dla klas 4-6.

Lech Łobecki

 

SPGr.4113.07.2012

 

30.08.2012