WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE

Jeżeli jesteś

RODZICEM LUB OPIEKUNEM

dziecka w wieku 10-14 lat,

to zapraszamy Cię na

 

Zadanie dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

 

Miejsce realizacji programu: Grudziądz ul. Kościelna 1

Zajęcia przeznaczone są dla rodziców (również zastępczych) i dzieci w wieku 10 – 14 lat

Bliższe informacje pod numerami telefonów:  660 221 547, 888 726 785 lub na stronie: www.poradnia-grudziadz.pl

Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”

Realizatorzy programu: Maria Burzyńska, Andrzej Burzyński, Lucyna Torłop – terapeuci, specjaliści pracy z rodziną

 

 

PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY

zadanie publiczne dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa

Kujawsko - Pomorskiego

realizowane w okresie od 2016-10-01 do 2016-12-17

 

Krótka charakterystyka zadania publicznego

,,Program Wzmacniania Rodziny – Miłość i Granice” jest programem uniwersalnym, przeznaczonym dla wszystkich rodzin, niezależnie od stopnia zagrożenia nastolatków rozwojem problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.
W programie rodzice w pełni biorą odpowiedzialność za los i wychowanie swojego potomstwa bez względu na to, czy w rodzinie obecnie występują lub nie występują problemy wychowawcze, trudności w komunikacji interpersonalnej lub zachowania utrudniające dobre relacje na poziomie rodzic/rodzice/rodzina. Nie ma ograniczeń wiekowych dla rodziców – jedynie dziecko biorące udział w zajęciach powinno być w wieku min. 10 lat - 14 lat.
Program jest realizowany metodą warsztatową, która przebiega w procesie grupowym.
W jednej grupie może być nie więcej niż 12 rodzin (nastoletnie dzieci w wieku 10-14 lat + rodzice/opiekunowie bądź rodzic/opiekun). Program w wersji podstawowej zakłada realizację 7 dwugodzinnych sesji. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i podzielone są na dwie części. Podczas pierwszej części dzieci i rodzice pracują osobno, a druga część jest wspólna dla obu grup. Zajęcia warsztatowe prowadzą osoby z uprawnieniami – w pierwszej godzinie zajęć 2 osoby pracują z grupą dzieci i 1 osoba z rodzicami, w drugiej godzinie zajęć (wspólnej dzieci z rodzicami) realizatorzy pracują wspólnie z całą grupą. Program rekomendowany jest przez PARPA, KBdsPN. ORE i IPiN jako program o udokumentowanej skuteczności.

 

Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego

Lucyna Torłop – instruktor programu, pedagog, studia podyplomowe w zakresie: wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, socjoterapeutka.
Andrzej Burzyński – instruktor programu, studia nauki o rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, specjalista terapii uzależnień, mediator pojednawczy rodzinny ( prowadzenie zajęć z młodzieżą i sesji wspólnych, koordynacja)
Maria Burzyńska – instruktor programu, studia nauki o rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej, terapeuta TSR, trener dyplomowany, mediator pojednawczy rodzinny, (prowadzenie zajęć z rodzicami i sesji wspólnych, prowadzenie naboru)
Zadanie realizuje:

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”  86-300 Grudziądz ul. Kościelna 1 Tel. 564638312, 660 221 547, 888 726 785

KRS nr 0000274238 NIP 8762378209 Regon 340282274 numer rachunku bankowego 98948410332300030082100001