Plan lekcji

 

 

1 a

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

805

język angielski

14

 e.w.

14

e.w.

14

e.w.

14

e.w.

14

855

e.w. 14 e.w. 14 e.w. 14 e.w. 14 e.w. 14

950

wych. fiz  s e.w. 14 język angielski 14 e.w. 14 e.w. 14

1045

zaj. komp. 18 wych. fiz. 15 e.w. 14 e.w. 14 wych. fiz. 15

1145

    zaj. komp. 18 religia 18  religia 24    

1245

                   

1340

                   

1425

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

805

e.w. 12 e.w. 12 język angielski 12 e.w. 12 wych. fiz  s

855

język angielski 12 e.w. 12 e.w. 12 e.w. 12 e.w. 12

950

e.w. 12 e.w. 12 wych. fiz s e.w. 12 e.w. 12

1045

e.w. 12 wych. fiz s e.w. 12     e.w. 12

1145

zaj. komp. 18 religia 13 zaj. komp. 18     religia 12

1245

                   

1340

                   

1425

                   

 

 

1c

805

etyka 13 x   x   U - wyr. pol 11 x  

855

U - wyr. 11 x   x   U - wyr. 11 x  

950

U - wyr. pol 14 x   etyka 12 e.w. 12 x  

1045

wych. fiz 15 e.w. 12 religia 12 e.w. 12 religia 26

1145

e.w. 12 język angielski 12 e.w. 12 e.w. 12 wych. fiz 15

1245

e.w. 12 e.w. 12 e.w. 12 język angielski 12 e.w. 12

1340

zaj. komp. 18 zaj. komp. 18 e.w. 12     e.w. 12

1425

    e.w. 12 wych. fiz s     e.w. 12

 

 

1d

805

etyka 13 x   x   U - wyr. pol 11 x  

855

U - wyr. 11 x   x   religia 27 x  

950

U - wyr. pol 14 zaj. komp. 18 etyka 12 wych. fiz s język angielski 25

1045

e.w. 14 e.w. 14 język angielski 36 e.w. 14 e.w. 14

1145

e.w. 14 e.w. 14 wych. fiz 15 e.w. 14 e.w. 14

1245

zaj. komp. 18 e.w. 14 e.w. 14     e.w. 14

1340

e.w. 14 wych. fiz 15 e.w. 14     religia 14

1425

    e.w. 14            

 

 

2a

805

wych. fiz. 24 religia s religia s e.w. 24 e.w. 24

855

e.w. s e.w. 24 wych. fiz. 24 wych. fiz 24 e.w. 24

950

e.w. 18 e.w. 24 e.w. 24 e.w. 24 e.w. 24

1045

e.w. 24 e.w. 24 język angielski 24 e.w. 24 e.w. 24

1145

język angielski 24 etyka 11   24 e.w. 24 x  

1245

zaj. komp. 24         zaj. komp. 24 etyka 24

1340

            U - wyr. 24    

1425

                   
                     

 

 

2b

805

e.w. 25 e.w. 26 język angielski 26 język angielski 26 e.w. 26

855

e.w. s e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26

950

e.w. s e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26

1045

wych. fiz 15     e.w. 26 e.w. 26 zaj. komp. 18

1145

religia 25     wych. fiz. k zaj. komp. 18 wych. fiz. s

1245

                religia 25

1340

                   

1425

                   
                     

 

 

2c

805

x   x   x   x   U - wyr. pol 18

855

x   x   x   x   x  

950

rewalidacja 19 rewalidacja 19 zaj. komp. 18 zaj. komp. 18 x  

1045

 język angielski 26 e.w. 36 wych. fiz. 15 wych. fiz. 15 e.w. 17

1145

wych. fiz. 15 e.w. 13 e.w. 13 religia 13 e.w. 13

1245

e.w. 13 e.w. 13 e.w. 13 e.w. 13 religia 13

1340

e.w.

13

e.w.

13

język angielski 13 e.w.

13

e.w.

 13

1425

 e.w.

 13

e.w. 13  

 

 

 

e.w.

 13

 

 

3a

805

wych. fiz.

15

 e.w.

24

 zaj. komp.

18

e.w.

24

 e.w.

24

855

e.w. 24  e.w. 24 e.w. 24  e.w. 24 e.w. 24

950

e.w. 24 wych. fiz. s e.w. 24 religia 24 e.w. 24

1045

e.w. 24 e.w. 24 e.w. 24 e.w. 24 religia 24

1145

język angielski 24         wych. fiz. s    

1245

                   

1340

                   

1425

                   

 

 

 

 

 

język angielski    

 

 

 

 

 

3b

805

e.w.

14

wych. fiz.

 s

 e.w.

14

religia

14

 religia

14

855

język angielski 14  e.w. 14 e.w. 14 język angielski s e.w. 14

950

e.w. 14 e.w. 14 e.w. 14 e.w. 14 wych. fiz. s

1045

e.w. 14 e.w. 14 e.w. 15  e.w. 14  e.w. 14

1145

  14 x 15 e.w. 14       14

1245

    e.w.   zaj. komp. 18        

1340

                   

1425

                   

 

 

 

 

 

         

 

 

 

3c

805

x

 

 x

 

 x

 

x

 

 x

 

855

x   x   x   x   x  

950

język angielski 18 x   zaj. komp. 18 język angielski 18 religia 26

1045

e.w. 26 x   wych. fiz. 15  religia 27 wych. fiz. k

1145

e.w. 26 etyka 26 e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26

1245

e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26 etyka 26

1340

 e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26 e.w. 26

1425

e.w. 26 wych. fiz. s     U - wyr. 26