Plan lekcji

 

 

4 a

 

poniedziałek

 

wtorek

 

środa

 

czwartek

 

piątek

 

805

historia

37

 język polski 30

zaj. komp

27

matematyka

38

matematyka 

38

855

język angielski

39 przyroda 17

zaj. techn.

18

 język angielski

39

zaj. z wych.

17

950

język polski 

30 język angielski 39

język polski

30

język polski

30

przyroda

17

1045

język polski

30 religia 29

przyroda

17

język polski

30

zaj. komp.

27

1150

wych. fiz.

s. wych. fiz. s

matematyka

38

wych. fiz.

s muzyka 36

1250

matematyka

38 wych. fiz. s

matematyka wyr.

38

 

   

 

1345

religia 29

 

 

 

 

 

     

1430

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

805

język polski

29

język polski

29 przyroda 38

przyroda

17

muzyka

36

855

matematyka

38

język angielski

39 język angielski 39

język polski

29

matematyka

38

950

zaj. z wych.

29

religia

25

matematyka

38

język angielski

39

zaj. techn.

18

1045

religia

37

historia

37 język polski 29

matematyka

38

język polski

29

1150

wych. fiz.

s

wych. fiz.

s język polski 29

wych. fiz

s zaj. komp. 27

1250

przyroda

17

wych. fiz

s

 

 

 

 

 

 

1345

 

 

zaj. komp.

27 zaj. wyr.        

 

1430

   

 

 

         

 

                     

 

 

5a

805

przyroda

17

 technika

18

język  polski

29

przyroda

18

przyroda

17

855

język polski

29

język polski

29

matematyka

36

religia

18

religia

36

950

język angielski

39

 g. wychowawcza 37

muzyka

36

język. polski

29

wych. fiz.

s

1045

matematyka

38

historia 39

historia

37

 język polski

29

język angielski

39

1150

historia

37

matematyka

38

wych. fiz.

s

w.d.ż.

37

matematyka

38

1250

wych. fiz. s

plastyka

36 zaj. wyr. 29

informatyka

27

matematyka wyr.

29

1345

informatyka  27

wych. fiz.

s

   

 

 

 

 

1430

 

 

 

 

     

 

 

 

             

 

     

 

 

5b

805

x

 

x

  język angielski U 30

x

 

x

 

855

religia 36

w.d.ż.

37 język polski 30

religia

36

 matematyka

37

950

historia 37

matematyka

36 przyroda 17

matematyka

30 język polski 30

1045

język angielski 39 technika 18 język angielski 39

język angielski

39 historia 37

1150

matematyka 38 język polski 30 plastyka 36 g. wychowawcza 38

 przyroda

17

1250

język polski 30

przyroda

17

wych. fiz.

s

wych. fiz.

s

zaj. komputerowe

27

1345

wych. fiz.

s

etyka

37

wych. fiz.

s język polski 30

matematyka wyr. U

 

1430

informatyka

27

język polski U

 

muzyka

 36

     

 

 

 

6a

805

 matematyka

38

przyroda

17

 przyroda

17

język polski

29 język polski 29

855

religia

37

technika

18

język polski

29

 matematyka

37

język polski

29

950

g. wychowawcza

36

język polski

29

matematyka

29 przyroda 17

język angielski

39

1045

 język polski

29 matematyka 38

plastyka

36 muzyka 36

matematyka

38

1150

język angielski 39 j.angielski 29

historia

37

informatyka

27 historia 37

1250

informatyka 27 religia 38

wych. fiz.

s wych. fiz. s etyka 37

1345

wych. fiz.

s

 

 

wych. fiz.

s

 

 

 

 

1430

 

 

         

 

   

 

 

6b

805

język polski 30

religia

27

język polski

17

język polski

37

 język polski

37

855

przyroda 37 informatyka 17

matematyka

27

matematyka

38

język polski

17

950

matematyka 38 matematyka 38

historia

37 historia 17

matematyka

36

1045

wych. fiz. 17 przyroda 30

technika

18 religia 30

wych. fiz.

30

1150

g. wychowawcza 39 informatyka 30

język angielski

39

muzyka

37

 wych. fiz.

30

1250

język angielski 38 język polski s

przyroda

17

język angielski

39

etyka

 

1345

 język polski U   etyka

 s

plastyka

 36

wych. fiz.

 

 

 

1430

 

 

 

 

zaj. wyr.  U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6c

805

            X  

          X

 

           X

 

język angielski U

39

                x

 

855

język polski 30 matematyka 38

przyroda

17

język polski

30

technika

18

950

przyroda 17 język polski 30

język angielski

39 matematyka 38

religia

37

1045

wych. fiz. s język polski 30

matematyka

36 historia 37

wych. fiz.

s

1150

matematyka 29 przyroda 17

język polski

30

język angielski

39

wych. fiz.

s

1250

historia 37 język angielski 39

język polski

30

religia

18

matematyka

38

1345

 zaj. wyr. matem 38 plastyka

 36

zaj. wyr. pol

30

wych. fiz.

s

muzyka

 36

1430

język polski U

 29

informatyka

 27

zaj. wyr.  U

29

g. wychowawcza

39

informatyka

 27

 

zaj. wyr.  U

 29