BOISKO WIELOFUNKCYJNE

 

 

`

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 

Informujemy, że z boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Grupie można korzystać tylko i wyłącznie po podpisaniu z dyrekcją szkoły umowy według załączonego wzoru (zał. nr 1). Umowę może podpisać tylko osoba dorosła, zatem osoby nieletnie muszą pozostawać na boisku pod opieką osoby podpisującej umowę. Za ewentualne zniszczenia powstałe podczas korzystania z boiska odpowiada finansowo osoba podpisująca umowę. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w sytuacji gdy korzystający z boiska złamie regulamin umieszczony przy bramie wejściowej (zał. nr 2).

Boisko jest dostępne w godzinach od 8:00 do 19:30 w dni robocze. W okresie zajęć szkolnych z boiska można korzystać po ich zakończeniu, w okresach feryjnych w pełnym wyznaczonym czasie. W umowie określa się daty korzystania, dni tygodnia i godziny oraz rodzaj zajęć, do których ma być wykorzystywane boisko. Boisko może być wykorzystywane wyłącznie do celów sportowych.   

Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem telefonu: 52 3325528.

załączniki:

umowa udostępnienia

regulamin