Nasza szkoła znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim w gminie Dragacz. Została założona w 1954 roku, a w obecnym budynku działa od 1974 roku. To szkoła publiczna, a organem prowadzącym jest Gmina Dragacz. Według stanu na dzień 30 grudnia 2013 roku liczba uczniów wynosi 453. Podzieleni są oni na 16 oddziałów. Ponadto w szkole funkcjonują cztery klasy „0". W budynku szkoły mieści się 16 izb lekcyjnych, niepełnowymiarowa sala gimnastyczna, świetlica, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet opieki medycznej, biblioteka, pracownia komputerowa i pracownia multimedialna, połączone z siecią „Internet" oraz gabinet logopedy. Przy szkole znajdują się dwa boiska sportowe i teren rekreacyjny.

Grupa to miejscowość powstała w wyniku osadzenia tu "zielonego garnizonu" wojskowego i z wojskiem jest związana. Dlatego szkoła nosi imię 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich

Nasza szkoła leży wśród malowniczych lasów sosnowych na skraju przepięknego kompleksu leśnego Borów Tucholskich i na skraju Pojezierza Kaszubskiego

Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY

 

    W roku 1954 rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa w Grupie. Mieściła się na osiedlu cywilnym. Jej kierownikiem został mianowany pan Jan Kopyciński. Budynek szkolny był niewielki i w złym stanie technicznym.

   W 1972 roku zdecydowano o budowie nowej szkoły. Przygotowano teren na osiedlu wojskowym w Grupie. Prace budowlane trwały do 1974 roku. Szkołę i salę gimnastyczną budowali żołnierze z Pułku Budowlanego z Gniezna. Wszystkimi pracami związanymi z budową nowej szkoły kierował Komitet Budowy Szkoły Podstawowej w Grupie pod przewodnictwem ppłk. J. Czemisowa.

   1 września 1974 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego już w nowym budynku.

    W ciągu 59 lat mury naszej szkoły opuściło 3011 absolwentów. Nasi uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych, byli ich finalistami i laureatami na szczeblu wojewódzkim.

    Znaczące sukcesy odnosili nasi młodzi sportowcy, chór szkolny, zespół taneczny "Skierki", gazetka szkolna "To i Owo". Młodzież naszej szkoły bierze udział i odnosi sukcesy m. in. w konkursach recytatorskich , plastycznych , ekologicznych, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy pożarniczej, ruchu drogowego, biegach ulicznych, biegach na orientację, w grach zespołowych.

 

9 września 2001 roku szkoła przeżyła wielką uroczystość - nadano jej imię 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Od tego dnia posiadamy również sztandar, a szkolny  hol zdobi pamiątkowa tablica. Najważniejszym miejscem w szkole jest izba tradycji, w której zgromadzone są eksponaty związane z 16. Pułkiem Ułanów Wielkopolskich. Podarowali je nam członkowie Koła 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich z Bydgoszczy. Dzień 9 września odtąd jest świętem  naszej szkoły.

   Od czterech lat szkoła posiada pracownię komputerową, w której odbywają się zajęcia informatyki. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach koła matematycznego polonistycznego, teatralnego i informatycznego.