DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNCYH

 

 

Data

Uzasadnienie

14.10.2016

Art. 74 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379)

31.10.2016

§ 5 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)

02.01.2016

02.05.2017

16.06.2017